• احمد کارگزار | برنامه نویس - طراح پایگاه داده - اپلیکیشن اندرویدی آموزش و بازی ریاضی اپسیلون
  • احمد کارگزار | برنامه نویس - طراح پایگاه داده - نرم افزار رستوران داری پدیده شاندیز
  • احمد کارگزار | برنامه نویس - طراح پایگاه داده - وب سایت شرکت تجارت الکترونیک پدیده کیش
  • احمد کارگزار | برنامه نویس - طراح پایگاه داده - نرم افزار تاکسی کارت پدیده شاندیز
  • احمد کارگزار | برنامه نویس - طراح پایگاه داده - صفحه اینترو وب سایت شرکت کسری انرژی پاسارگاد